Nyttige Linker:

Inkassoloven: www.lovdata.no
Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.
Finanstilsynet: www.finanstilsynet.no
Er et offentlig kontrollorgan som har til oppgave å overvåke blant annet inkassoforetak.
Finansklagenemda: www.finkn.no
Klagenemd for inkassosaker mot forbrukere.
 
Salærtabell: www.inkasso.no
Inkassosalærene per 01.01.2018.
Virke Inkasso: www.virke.no
Delta Inkasso AS er medlem av hovedorganisasjonen Virke Inkasso.
Forbrukerrådet – Inkasso: www.forbrukerradet.no
Generell informasjon om inkasso